Formål

 

 

Unge For Ligeværd er en selvstændig ungdomsforening, som har til formål

at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov,

begrundet i boglige-, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. og

har til formål at:

 

  • oplyse om unges vilkår og vanskeligheder

 

  • arrangere kurser i hele landet

 

  • arrangere fritids- og rejseaktiviteter

 

  • skabe netværk, venskaber og fællesskaber over hele landet

 

  • give vores medlemmer mulighed for at få et aktivt fritidsliv

 

  • vi er i øvrigt en upolitiske og ikke religiøs forening

 

Unge For Ligeværd er medlem af foreningsfællesskabet Ligeværd, og

samarbejder tæt med de øvrige foreninger som er tilknyttet

fællesskabet!

 

Samtlige foreninger som er tilknyttet foreningsfællesskabet Ligeværd

er: Landsforeningen, B-U-S, DHI, Skolesammenslutningen,

Foreningen af Uddannelsessteder og UFL.